Moto dan Maklumat Layanan

 


 

Moto

“Benih itu indah”

“Tiada Kehidupan Tanpa Benih”


 

Maklumat Layanan

“Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji ini, kami siap menerima sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku”