Archive for Februari 15th, 2014

  • Dalam rangka menghasilkan benih bermutu varietas unggul tanaman pangan, kendala yang masih sering dihadapi adalah keragaman yang dijumpai dipertanaman, sehingga benih yang dihasilkan tidak terjamin mutunya. Untuk itu dalam menghasilkan […]

    Petak Pembanding

    Dalam rangka menghasilkan benih bermutu varietas unggul tanaman pangan, kendala yang masih sering dihadapi adalah keragaman yang dijumpai dipertanaman, sehingga benih yang dihasilkan tidak terjamin mutunya. Untuk itu dalam menghasilkan […]

    Continue Reading...